Simona Gay

Simona Pons
Simona Pons i Trainier
(Illa, Rosselló, 18 de gener de 1898 — Illa, Rosselló, 26 de març de 1969)

Nom amb el qual és coneguda la poetessa Simona Pons.

Germana de Josep Sebastià Pons. Residí molts anys a París; obtingué la flor natural als Jocs Florals de la Llengua Catalana de Perpinyà del 1964. Publicà els reculls de poemes Aigües vives (1932), Lluita amb l’àngel (1938) i La gerra al sol (1965) i col·laborà a la revista “Tramontane” (1956-65). Deixà un llibre, inèdit, sobre texts populars del Rosselló, poemes en prosa i una biografia inacabada sobre J.S. Pons.