simulador

m
Electrònica i informàtica

Programa emprat en una simulació .