síncope

f

Pèrdua sobtada de la consciència, completa i transitòria.

Lligada a una brusca anòxia cerebral a causa de pertorbacions cerebrals i metabòliques (acidosi respiratòria, hipoglucèmia, hemorràgia intensa), per trastorns circulatoris perifèrics (atacs de tos o broncoespasme, arterioesclerosi, hipersensibilitat del si carotidi) o cardíacs (arrítmies, trastorns de la conducció, etc.).