sincretisme

sincretismo (es), syncretism (en)
m
Religió
Filosofia

Tendència a fondre diversos elements religiosos i filosòfics usualment considerats heterogenis sense un criteri clar de selecció.

Fou un fenomen concomitant de les unificacions polítiques de l’antiguitat, l’hel·lenística primer i la romana després. Divinitats de distintes nacions, però amb la mateixa funció, s’integraren en un sol culte (el cas més típic és la parificació dels panteons grec i romà), o bé divinitats de diferent funció constituïren una entitat divina polifacètica (cas de Serapis). A la darreria del paganisme el culte solar entrà com a component de moltes religions, entre elles el mitraisme i la religió oficial romana.