Síndic de Greuges

f
m
Dret administratiu

Persona nomenada pel Parlament de Catalunya per a la defensa de les llibertats dels ciutadans, i per extensió, la institució que encapçala i representa.

Supervisa l’actuació de l’administració pública de la Generalitat i la dels ens locals de Catalunya en tot allò que afecta les matèries en què l’Estatut dóna competència a la Generalitat. Creada aquesta institució per l’Estatut, el Parlament de Catalunya nomenà síndic de greuges Frederic Rahola, el 1984, al qual succeí en el càrrec Anton Cañellas (1992-2004), Rafael Ribó (2004-22) i des del 15 de de juliol de 2022 ocupa el càrrec Esther Giménez-Salinas i Colomer.

El desembre de 2009 el Parlament de Catalunya aprovà la Llei del Síndic de Greuges, que ampliava la durada del càrrec de cinc a nou anys (no reelegible), així com l’àmbit de supervisió del síndic en compliment del nou Estatut d’Autonomia de Catalunya del 2006. L’any 2010, en el veredicte que el Tribunal Constitucional emeté sobre els recursos contra l’Estatut d’Autonomia de Catalunya de 2006 eliminà el caràcter exclusiu del Síndic de Greuges.