sínia

sénia, noria (es), noria (en)
f
Física

sínia , al Baix Ebre

© Fototeca.cat

Màquina d’elevar aigua, especialment emprada per a treure l’aigua de pous poc profunds.

Consisteix en una roda horitzontal, accionada per un animal que dóna voltes fermat a l’extrem d’un pal horitzontal solidari amb el seu eix, que engrana amb una altra roda vertical que mou una cadena sense fi, proveïda de catúfols en tota la seva llargada, l’extrem inferior de la qual és submergida a l’aigua del pou.