sinopsi

sinopsis (es), synopsis (en)
f

Compendi, exposició sintètica i esquemàtica d’una ciència, d’un període històric o literari, etc, fet de manera que les dades hi poden ésser fàcilment trobades o confrontades (eventualment hi són sistematitzades en taules sinòptiques).