sintaxi

f
Electrònica i informàtica

Conjunt de relacions entre caràcters o grups de caràcters, independentment de llurs significats o de la manera d’utilitzar-los o d’interpretar-los.