sintaxi

f
Psicologia
Fonètica i fonologia

Coordinació apropiada dels mots en un discurs; articulació.