sintip

sintipus, cotip, cotipus
m
Biologia

Cadascun dels exemplars esmentats per l’autor d’un tàxon o d’una espècie i pertanyents a la recol·lecció original, quan no existeix holotip o n’hi ha més d’un.