sinusitis

sinusitis (es), sinusitis (en)
f
Patologia humana

Inflamació aguda o crònica dels sins de la cara.

La sinusitis aguda és deguda a infeccions bacterianes que apareixen quan es dificulta el drenatge de la mucosa nasal, ingurgitada i hipertrofiada per una rinitis al·lèrgica o per una rinitis vírica; més rarament és deguda a una sepsi dental o a una fractura del maxil·lar a causa d’una extracció dentària. Clínicament es manifesta per dolor i hipersensibilitat local, mal de cap i febre. El tractament consisteix en analgèsics i antibiòtics i en el drenatge adequat del nas, és a dir, el tractament de la rinitis associada. Les complicacions de la sinusitis són rares, però molt greus: osteomielitis, abscessos retroorbitaris, trombosi del si cavernós, meningitis, abscessos cerebrals, etc. La repetició d’episodis d’infecció aguda provoca un engruiximent de la mucosa sinusal, amb obstrucció parcial constant i inflamació crònica (sinusitis crònica), que s’activa amb el més mínim estímul obstructiu del nas (com per efecte de fumar, fred, humitat, etc), i en aquests casos és necessària la cirurgia radical del si o del defecte nasal per a assegurar el drenatge lliure.