sipúnculs

m
pl
Zoologia

Grup taxonòmic de protostomats lofotrocozous format per animals marins vermiformes i segmentats que viuen enterrats a la sorra o el llot.