Sírmium

Antiga ciutat de la Pannònia inferior, corresponent a l’actual Mitrovica (Vojvodina).

Colònia romana (s I), fou seu del governador de la Pannonia secunda. Devastada per Àtila (~452) i pels àvars (s VI), es conserven restes dels murs i de les termes. Centre de l'arianisme, s’hi celebraren diversos concilis, entre els quals destaca el del 357, en què fou aprovada una fórmula, coneguda per blasfèmia de Sírmium, que rebutjava tota menció del terme ουσία (‘substància’) i dels seus composts, fins i tot la fórmula de compromís homoioúsios ( homooúsios) en l’especulació trinitària, i afirmava la subordinació del Fill al Pare. Rebutjada a Ancire (359), fou avalada novament pel concili de Sírmium del 359, presidit per l’emperador Constanci.