Sisenand

(?, segle VI — ?, 636)

Rei dels visigots (631-636).

Essent duc de la Narbonesa o Septimània es rebel·là contra el rei Suíntila i el destronà (631), després d’haver envaït la Tarraconense fins a Saragossa amb l’ajuda d’un exèrcit tolosà. Al concili IV de Toledo (633), presidit per Isidor de Sevilla, es prostrà davant els seixanta-sis bisbes presents, els demanà la confirmació del seu títol reial i després es féu ungir per insinuació d’Isidor. Era la primera vegada que hom celebrava aquest ritu entre els visigots.