sismòmetre

m
Física

Aparell per a mesurar la força d’un sisme, independentment de la seva durada.