sistema

m

Conjunt de principis, regles, etc, sobre una matèria, enllaçats entre ells d’una manera racional, segons un mètode determinat.