sistema de posicionament global

"

m

Sistema mundial de posicionament o radiolocalització, basat en la captació per un receptor especial dels senyals emesos per una xarxa de 24 satèl·lits dels EUA, que té un vessant militar i un altre de civil.

Construït per la marina nord-americana, el primer satèl·lit del programa militar NavStar GPS, iniciat el 1973, fou llançat l’any 1977 i, com tots els que el seguiren, orbita a uns 20 200 km d’altitud, amb un període de 12 hores. Fins molt més tard la xarxa GPS, en construcció, no estigué també disponible per a usos no militars. El sistema té dos modes de funcionament, un de molt precís, basat en el codi P i restringit als exèrcits dels EUA, i un altre que introdueix un error volgut, normalment inferior als 100 m, basat en el codi C/A i obert als usos civils. L’usuari, dotat d’un receptor que operi amb un d’aquests dos codis, rep els senyals emesos cada mil·lisegon per tres o quatre satèl·lits. Cada senyal, sotmès a modulació d’espectre estès DS-CDMA, és característic del satèl·lit que l’emet. El receptor, a partir dels tres o quatre senyals rebuts, determina les seves coordenades geogràfiques, i també la seva velocitat si es tracta d’un mòbil, per càlculs de triangulació on intervé el temps (l’interval entre l’emissió i la detecció del senyal). Amb un receptor com el GPS diferencial (que en realitat són dos receptors, un dels dos instal·lat sobre un punt de coordenades ben conegudes), la precisió de la mesura és d’uns quants metres, i amb sistemes de postprocessament de les dades dels satèl·lits, la precisió esdevé centimètrica. En el vessant civil, el GPS ha trobat diverses aplicacions. A més de l’ajuda que presta a la navegació aèria i marítima, i en topografia, s’ha revelat útil per a sincronitzar rellotges o bé les fases de les estacions reemissores de dades, gràcies a la referència de temps que envia d’una manera sincronitzada a tot arreu. En el transport terrestre és el fonament de diversos sistemes per a guiar els conductors sobre un mapa de carrers o de carreteres, ja que el conductor pot introduir una adreça d’una ciutat, i el sistema, mitjançant una petita pantalla que es col·loca normalment a l’emplaçament de l’aparell d’àudio, indica el camí que s’ha de seguir.o, combinat amb la radiotelefonia mòbil, per a fer el seguiment de flotes de camions, ambulàncies, bombers, etc.