sistema europeu de radiotelefonia en grup tancat

TETRA

Segona generació de radiotelefonia mòbil privada que, a més de la veu, permet transmetre dades, amb confidencialitat dels missatges i amb una bona eficiència espectral.

El sistema TETRA, definit per l’Institut Europeu d’Estandardització (ETSI) el 1994, ha partit de la tecnologia dels sistemes cel·lulars, especialment del GSM. Respecte al sistema GSM, el TETRA garanteix un menor temps per a l’establiment de les trucades, i, en la mateixa amplada de banda que la usada per 8 canals del sistema GSM (és a dir, 200 kHz), el TETRA hi encabeix 32 canals. Utilitza un multiplexatge TDMA 4:1 (que es llegeix com “quatre canals per portadora”), amb una amplada de banda de 25 kHz i una velocitat de transmissió de 28,8 Kbps. Permet trucades punt a punt, i radiodifusions tant a grups d’usuaris com globals (radiodifusió), amb garanties de seguretat en la informació (privadesa).