sistema mètric decimal

sistema mètric
m
Física

Sistema mètric decimal

© Fototeca.cat

Sistema decimal d’unitats basat en el metre i en el kilogram.

Fou propugnat per França l’any 1791 per tal de normalitzar i unificar la gran varietat de sistemes de mesures existents als diferents països i contrades. Té l’avantatge que els múltiples i submúltiples de cada unitat són potències de 10, la qual cosa facilita els canvis d’escala d’una mesura, atès que la numeració emprada en l’escriptura i els càlculs corrents és decimal (unitat).