Skylab

DIbuix esquemàtic del Skylab: 1 i 2, plafons de cèl·lules solars; 3, mòdul de treball; 4, acoblament; 5, vehicle Apollo; 6, telescopi solar

© fototeca.cat

Primera estació orbital tripulada nord-americana.

Llançada sense tripulació amb un coet “Saturn 5” amitjan 1973 i situada a 435 km d’altitud, fou l’habitacle de tres tripulacions que hi arribaren periòdicament amb vehicles del tipus “Apollo” llançats amb coets “Saturn 1B”, i hi romangueren un total de 4.117 hores. L’estació tenia una massa de 90.720 kg, i hom aprofità com a lloc de treball l’interior d’un tercer tram inert del coet, amb un espai útil d’uns 300 metres cúbics. Els objectius principals de la missió foren determinar l’adaptació de l’home a les condicions d' apesantor

El Skylab en òrbita sobre la Terra

Nasa

prolongades, observacions astronòmiques, principalment solars, tècniques d’anàlisi de recursos terrestres des de l’espai i experimentació científica i tècnica amb relació a les condicions ambientals característiques de l’estació. Les missions acabaren amb el retorn de la tercera tripulació, a la primeria del 1974, que hi havia restat vuitanta-quatre dies. Després d’haver experimentat una disminució imprevista de l’altitud orbital, hom intentà de realitzar una operació telecomandada de rescat, que posteriorment fou abandonada. L’11 de juliol de 1979, es desintegrà a uns 19 km d’altitud i els trossos resultants s’espargiren per una àrea poc poblada.