Slough

Ciutat del Berkshire, a Anglaterra, Gran Bretanya, 35 km a l’W de Londres i davant Windsor.

Centre residencial i industrial. Port al canal.