Snel

Snell, Snelleius

(Leiden, 1580 — Leiden, 1626)

Nom amb el qual és conegut l’astrònom i matemàtic holandès Willebrord Snel van Royen.

Introduí el mètode de triangulació per a mesurar arcs de meridià (1615) i descobrí per primera vegada la llei de la refracció de la llum (1620) en passar d’un medi a un altre.