So N’Ametler

Ço N’Ametler

Barri de Palma (Mallorca), al NE del nucli urbà, entre els barris des Viver i es Rafal, la carretera d’Inca i el límit amb el terme de Marratxí, que el separa des Pont d’Inca.

El 1938 s’inicià la construcció de l’església parroquial en terres de son Gibert.