SOAP

Simple Object Access Protocol (en), protocol d'accés a objecte simple

m
Electrònica i informàtica

Protocol d’intercanvi de dades en format XML entre processos informàtics.

Fou creat per diverses empreses, entre les quals destaquen Microsoft i IBM, a partir del protocol creat el 1998 per David Winer anomenat XML-RPC.