sobredelmer

m
Història

Interventor o acompanyant del delmer, per a major seguretat del cobrament dels delmes.