sobrepellís

sobrepelliz (es), surplice (en)
m
Cristianisme

Ornament litúrgic de lli blanc, amb mànigues molt amples, més curt que l’alba, que duen sobre la sotana els clergues i ministres inferiors o els capellans com a hàbit de cor i en altres serveis del culte (processons, enterraments, etc).

Antigament era anomenat cota.