sobrepès

m
Alimentació

Pes excessiu respecte a valors de referència en funció de la talla, però no necessàriament a causa d’un excés de greix corporal.

El sobrepès, o pes corporal per sobre del considerat com a saludable, es defineix en adults (majors de 18 anys, sense incloure els esportistes molt musculats ni les embarassades) amb un Índex de Massa Corporal (IMC) o Índex de Quételet d’entre 25,0 i 29,9 kg/m2, i se'n diferencien dos graus: grau I (IMC = 25,0-26,9) i grau II o preobesitat (IMC = 27,0-29,9). Les implicacions per a la salut són més controvertides que en el cas de l’obesitat, però s’accepta que el sobrepès causa problemes de salut similars, encara que en un grau inferior. Per a la població amb IMC de grau I és aconsellable realitzar una visita mèdica. Si el pes del pacient és estable, la distribució del greix és glutifemoral i no hi ha factors de risc associats, l’especialista únicament donarà consells alimentaris i recomanacions d’activitat física, i farà un seguiment periòdic del pacient. En la població amb un IMC de grau II, on ja es pot observar un augment de la comorbilitat i mortalitat, especialment en situacions en què el sobrepès es distribueix de manera central o abdominal, les actuacions dieteticonutricionals, d’activitat física, de modificació conductual i de controls periòdics estarà dirigida a evitar passar del sobrepès a l’obesitat.