sobrereserva

overbooking (en)
m
Economia

Excés de reserves de places d’hotel, d’avió, tren, etc. sobre el nombre de disponibles.

Aquesta situació es produeix quan els empresaris, per tal de garantir la plena ocupació, contracten, comptant amb les anul·lacions, un nombre de reserves superior a la capacitat de l’establiment o del mitjà de transport.