sobrevingut
| sobrevinguda

f
m
adj

Dit del parent ingressat en una família per lligams matrimonials.