socarrat

m
Arts decoratives

Rajola ordinària de fang bescuitat, per a cobrir l’espai entre les bigues del sostre.

De fabricació potser exclusiva de Paterna i en tot cas molt escasses a Manises. Solen portar pintades amb òxid de ferro una silueta humana o animal voltada d’elements florals estilitzats, tot i que en alguns la decoració és purament geomètrica. Els colors habituals són negre i vermell. Les mides més comunes són 32 x 24 cm i 31 x 15 cm. Els exemples més interessants són del s XV.