societat anònima esportiva

f
Esport

Societat mercantil de responsabilitat limitada que a l’Estat espanyol regula els clubs professionals esportius des del 1991.

Els seus titulars ho són en virtut d’una participació al capital social a través de títols i accions.