Societat Artística i Literària de Catalunya

Agrupació creada a Barcelona els darrers anys del s XIX pels pintors Modest Urgell —que la presidí—, Lluís Graner i Enric Galwey.

Tenia la seva seu a la Sala Parés. La integraven artistes, escriptors i col·leccionistes pertanyents en general a l’alta burgesia i a la classe militar. Enfront de les tendències artístiques més renovadores del Modernisme, agrupà els noms més destacats de l’art català conservador. En foren socis, entre altres, Romà Ribera, M. Feliu i de Lemus, Soler i de les Cases, Brull, Tamburini, Cusí, Jaume Vilallonga, Baixeras i Ricard Urgell, el seu element més avançat. Celebrà exposicions de conjunt anuals des del 1900, en les quals participaren també Carlos Vázquez, Meifrén, A.Tolosa, B.Casas, Mongrell, Joaquim Mir, Sorolla, Galofre i Oller, Anglada i Camarasa, Martí i Garcés, Cabanyes, Casas i Abarca, etc. S'extingí pràcticament l’any 1926, havent celebrat, com sempre a la Sala Parés, la seva exposició número vint-i-cinc.