Societat Catalana d’Economia

Entitat creada el 1987 com a filial de l’Institut d’Estudis Catalans.

Anteriorment fou la la Secció d’Economia de la Societat Catalana d’Estudis Jurídics Econòmics i Socials.  Publica un Anuari amb les conferències, debats i seminaris que organitza la Societat, un Quadern de Recerca d'estudis monogràfics. Des del 1996 publica bianualment el Premi Societat Catalana d’Economia, alternat amb el Premi Catalunya d'Economia. Amb uns 300 membres a la segona dècada del 2000, n'han estat presidents Antoni Serra i Ramoneda (1985-1987) Joaquim Muns i Albuixech (1987-1993) Josep Jané i Solà (1994-2000) i Pere Puig i Bastard (2000-2010). Des del 2010 ocupa el càrrec Eduard Arruga i Valeri.