Societat Catalana d’Estudis Històrics

Filial de l’Institut d’Estudis Catalans creada l’any 1946 i dedicada a l’estudi de la història, de l’art i l’arqueologia i de la llengua i la literatura, preferentment de les terres catalanes.

R.Aramon i Serra, Pere Bohigas i M.Coll i Alentorn en foren els promotors i formaren part del seu primer consell de govern. És adherida a la Federació Internacional d’Associacions d’Estudis Clàssics, a l’Associació Internacional d’Estudis Bizantins, a l’Associació Espanyola de Ciències Històriques i a l’Associació Internacional d’Estudis Asturians. Consta de membres numeraris —doctors o llicenciats en les disciplines objecte d’estudi—, així com honoraris —fins ara Anselm M.Albareda, P.Bosch i Gimpera, A.Duran i Sanpere, Salvador Galmés, Ll. Nicolau d’Olwer i Carles Riba—; celebra sessions científiques i organitza visites i excursions. Publica un Butlletí i uns Treballs, uns Estudis d'Història Medieval, miscel·lànies (dedicades a J.Puig i Cadafalch, a Ferran Soldevila) i convoca regularment el premi Rubió i Lluch i tres premis per a estudiants. J.Puig i Cadafalch i Pompeu Fabra n'han estat presidents honoraris i R.Aramon hi és el delegat de l’Institut, L’any 1986 se'n separà la Societat Catalana de Llengua i Literatura.