societat de la informació

societat del coneixement
f
Periodisme

Societat estructurada a partir del desenvolupament i la implantació de les tecnologies de la informació i la comunicació.

Es caracteritza sobretot per les noves formes d’organitzar el treball, l’educació, la cultura, les transaccions econòmiques i la comunicació entre les persones. Té la facultat que tots els seus membres (ciutadans, empreses i administracions) poden obtenir i compartir tota mena d’informació de manera instantània i a distància. Els termes “societat de la informació” i "'societat del coneixement” es consideren sinònims, tot i que el primer posa l’èmfasi en la tecnologia que permet la transmissió d’informació, i el segon, en el contingut de la informació. Ha estat també denominada societat postindustrial i societat digital.