Societat Espanyola de Carburs Metàl·lics

Societat industrial constituïda a Madrid el 1897.

El seu domicili actual és a Barcelona. Produeix ferroaliatges i gasos industrials —oxigen, nitrogen i acetilè, principalment—. Té fàbriques a Galícia, sobretot per als ferroaliatges, al País Basc i a Andalusia. A Berga produeix energia elèctrica, allí on tingué la primera fàbrica, dedicada a la fabricació de carbur de calci. Té diverses participacions en empreses entre les quals destaquen Hidro Nitro Española (23%), Gromina Industrial (56%), Autógena Martínez (31%) i Duffour et Igon (15%) a França.