societat postindustrial

f
Economia

Estadi del desenvolupament econòmic en el qual els elements productius derivats del saber (sector quaternari) i les grans organitzacions político-econòmiques que marquen les orientacions globals condicionen el creixement o en són capdavanters.

Els valors associats a la societat postindustrials són de caràcter conservador i defensiu amb relació als riscs, i més depenents de la qualitat de vida (salut, seguretat, medi ambient).