Société Nationale des Chemins de Fer Français

SNCF (sigla)

Companyia estatal francesa que monopolitza el transport ferroviari de persones i mercaderies.

Fou creada l’any 1937 com a resultat de la nacionalització de les set companyies privades existents. És la societat francesa amb un nombre més elevat de treballadors.