socinianisme

m
Cristianisme

Moviment ideologicoreligiós elaborat per Lelio i Fausto Socini .

Basat en les tradicions de l’humanisme i de la filosofia italiana del Renaixement, hi conflueixen l’antitrinitarisme de Miquel Servet, l'anabaptisme i una interpretació racionalista del cristianisme. Nega els sagraments. La salvació no ve del sacrifici de Jesucrist acceptat pel Pare, sinó de la imitació de Jesús per l’esforç ètic. Esforç i obediència que porten l’home al veritable coneixement de Déu unitari ( unitarisme) i de Jesús, home divinitzat, que garanteix la resurrecció dels homes que imitin la seva vida. El rigorisme moral i la solidaritat evangèlica completa no eren obstacle per a una tolerància absoluta. El moviment fou assimilat al deisme, i actualment és conegut per unitarisme als EUA. L’Escriptura, autoritat suprema, ha d’ésser interpretada segons la raó.