Socors Roig Internacional

Nom amb què fou conegut als països occidentals l’organització soviètica Meždunarodnaja Organizacija Pomožči Tvorcam Revol’ucii (MOPR) (‘Organització Internacional d’Ajut als Artífexs de la Revolució’).

Creada el 1922 per decisió del Komintern, tenia per finalitat donar ajut material i jurídic i suport moral als presos i emigrats polítics, i a les famílies dels revolucionaris morts en la lluita. Promogué campanyes per a l’alliberament de presos polítics, així com una campanya contra el terror als Balcans, a Polònia, als països bàltics, a la Xina, etc. A la península Ibèrica donà ajut als perseguits pels fets d’octubre del 1934 i, durant la guerra civil de 1936-39, treballà activament a favor dels damnificats per la guerra a la zona republicana, sobretot a la rereguarda, procurant aliments, ocupant-se dels infants, etc. El seu òrgan d’expressió era la revista MOPR (editada en diverses llengües) i, a partir del 1936, Edinstvo (‘Unitat’). El 1932 editava unes 90 revistes i diaris. Llavors tenia més de 70 seccions i uns 14 000 000 de membres (dels quals, 9 700 000 a l’URSS). A la fi del 1937, la direcció passà a París, on durà fins el 1939 i cessà tota activitat durant la Segona Guerra Mundial. A l’URSS, però, es mantingué fins el 1947.