Sodoma

Antiga ciutat de la pentàpolis de Palestina.

El seu rei Bera participà en l’expedició contra Amrafel . La Bíblia en fa l’habitatge de Lot i en descriu la destrucció com a càstig del pecat sodomia, juntament amb Gomorra. Actualment una muntanya de la riba sud-occidental de la mar Morta en porta el nom ( djebel Usdum ).