sòl Tamany

Indret del municipi de Vilanova de Meià (Noguera).