soldat
| soldada

f
m
Militar

En l’exèrcit de l’Estat espanyol, cadascun dels membres que integren majoritàriament la classe de tropa.