soldat de Crist

f
m

Apòstol o propagandista de la religió cristiana.