soleids

m
pl
Ictiologia

Família de peixos plans de l’ordre dels pleuronectiformes, representada a la Mediterrània pels llenguados i espècies afins.