soler
| solera

f
m
Oficis manuals

Persona que fabrica, adoba o ven soles de sabata o d’espardenya.