solífugs

m
pl
Aracnologia

Ordre d’aràcnids amb els segments del prosoma lliures i l’opistosoma separat del prosoma, oval i clarament segmentat.

Tenen els quelícers molt desenvolupats, en forma de pinça, i els pedipalps llargs, semblants a les potes locomotores, el primer parell de les quals és poc desenvolupat i té funcions també tàctils. El cos i les potes són recoberts de pèls. Respiren mitjançant tràquees tubuloses. Hi ha espècies ovípares i ovovivípares i no passen per l’estat larval. Llur dimorfisme sexual és poc notori i no tenen verí. L’ordre comprèn unes 800 espècies (de 10 a 60 mm de longitud), distribuïdes en 10 famílies amb pocs gèneres; són de costums bàsicament nocturns i habiten sobretot als països tropicals i subtropicals. L’espècie Gluvia dorsalis ateny uns 16-22 mm de longitud, és de color groc i negre, té costums diürns i habita a la península Ibèrica. Altres gèneres importants d’aquest ordre són Galeodes ( galeodes), Rhagodes i Solpuga.