Solna

Antic barri residencial d’Estocolm, Suècia, i ciutat des del 1943.

Enllaçada per metropolità amb la capital i separada d’ella per un ample espai verd, comprèn centres escolars i universitaris, instal·lacions esportives i complexos sanitaris (hospital Karolinska Sjukhuset).