solo

solo (es), solo (en)
m
Música

Nom donat a un passatge o fragment musical, generalment més brillant o difícil que no pas la resta, interpretat per un sol instrument o una sola veu (solista), en oposició a un acompanyament orquestral, instrumental, vocal, etc.

És la base del concert.