Solomon E. Asch

(Varsòvia, 14 de setembre de 1907 — Haverford, Pennsilvània, 20 de febrer de 1996)

Psicòleg polonès, format als Estats Units.

Emigrat als EUA quan tenia 13 anys, es formà en aquest país i el 1932 es doctorà a la Universitat de Columbia. La investigació experimental dels efectes de la persuasió i la pressió social el portaren a demostrar que les percepcions d’un individu queden fortament alterades per les creences sobre allò que perceben els individus del seu entorn social. Aquests resultats són la base de tots els seus treballs posteriors sobre obediència a l’autoritat. Publicà Social Psychology (1952).